Insektshotell

Hjälp våra pollinatörer att bo, skydda sig och lägga ägg genom att tillverka ett eget insektshotell. Insektshotell skapar en miljö som gynnar olika arter av insekter. Genom att erbjuda bostäder och skydd för bin, fjärilar, och andra nyttiga insekter gynnas den biologiska mångfalden och hjälper till att bevara värdefulla arter. Insektshotell ger också en möjlighet […]

Den fantastiska kotten…

Kottar växer i första hand på barrträd och att hitta kottar utomhus brukar vara enkelt. Många djur livnär sig på kottfrön under vintern, ekorren är ett exempel. Fröna på kotten sitter under varje ”fjäll”. Det finns många olika sorters kottar i olika storlekar. Allt ifrån endast någon centimeter till fyra decimeter och en kotte kan […]

Färglära i förskolan

Det finns många olika sätt att utforska färger på i förskolan, ett sätt är att använda sig av naturen. Här fick barnen först måla en äggkartong, en färg i varje fack. Sedan fick de gå ut och leta efter föremål i naturen som hade samma färg som äggkartongen. En aktivitet för att lyfta färger, få […]

Mönstret

Mönstret är ett matematiskt läromedel där barnen får ta del av en berättelse om hur matematiska mönster är uppbyggda. Genom att arbeta med mönster på förskolan kan vi lägga grunden för ett matematiskt tänkande vad gäller logik och resonemang. I boken hittar du aktiviteter som är framtagna för att barnen på ett roligt och lustfyllt […]

På spaning i skogen

Gå ut i naturen och upptäck allt som den har att erbjuda. Det finns så mycket att se, höra, smaka, dofta och känna på där ute. En upptäckt eller spaning kan leda till många tankar och reflektioner. Det kan även leda till en kreativ aktivitet. När barnen såg insekterna (eldlus) så väcktes många reflektioner och […]

Snö och förskola

Snö, detta fenomen som är så fascinerande. Snö är fruset vatten, alltså is. Snöflingor består av iskristaller och dessa är ofta uppbyggda i sexkantiga former. Att en snökristall blir just sexkantig beror på egenskaper hos vattenmolekylen. Man kan tro att snökristaller är vattendroppar som har frusit men så är det faktiskt inte. Snökristaller byggs upp […]