Insektshotell


Hjälp våra pollinatörer att bo, skydda sig och lägga ägg genom att tillverka ett eget insektshotell. Insektshotell skapar en miljö som gynnar olika arter av insekter. Genom att erbjuda bostäder och skydd för bin, fjärilar, och andra nyttiga insekter gynnas den biologiska mångfalden och hjälper till att bevara värdefulla arter. Insektshotell ger också en möjlighet att lära sig mer om insekters livscykler och beteenden. Det är också spännande att observera och fotografera de olika insekter som besöker hotellet.

Man kan bygga insektshotell på många olika sätt. En enkel variant som är lätt att göra med barnen är att ta en tom konservburk och fylla den med kottar, halm och bamburör. I vår lärarhandledning Hållbar utveckling finns det fler tips om hur man bygger ett eget insektshotell.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *