Liten (1-2 år)

Flygplanet: luftens hjälte av Peter Bently


Mellan (2-4 år)

Tre små grisarna av Lesley Sims och Raffaella Ligi

Upp i luften av Eleonor Pavlov och Malin Biller

Fisens liv av Malin Klingenberg


Stor (4-6 år)

Nicke Nyfiken flyger luftballong av Margret Rey

Sagan om luften av Små genier

Zogg den lilla draken av Julia Donaldson

Från luft till snorkråka av Steve Alton och Nick Sharratt