Den fantastiska människan: Stora paketet

1,000.00 kr

Arbeta med temat ”Den fantastiska människan” på förskolan med fokus på rörelse, biologi och demokrati.

I lärarhandledningen får du en full planering med detaljrika beskrivningar på undervisningstillfällen, kopieringsmaterial och lekar – allt kopplat till samtliga mål i läroplanen! Lärarhandledningen är uppdelad i tre nivåer: liten, mellan och stor. Vilken nivå du följer beror på barngruppens ålder eller var de befinner sig i sin utveckling.

De tre dokumentationsböckerna använder du tillsammans med lärarhandledningen för att på ett effektivt och roligt sätt dokumentera barnens utveckling och verksamheten. Dokumentationsböckerna finns i tre olika nivåer. Vilken av dokumentationsböckerna du använder dig av beror på vilken nivå i boken du arbetar med.

Du får också en faktabaserad bilderbok om kroppen. Tydliga illustrationer och enkel fakta för att starta samtal med barnen om kroppens olika funktioner och våra fem sinnen.