Lärarhandledning – De fyra elementen

595.00 kr

Lärarhandledning för förskolans pedagoger. Den sträcker sig över ett helt läsår och är full med beskrivningar på undervisningstillfällen, kopieringsmaterial och lekar. Samtliga mål i läroplanen täcks. Ta med barnen på ett lärorikt och roligt arbete inom temat de fyra elementen – vatten, luft, eld och jord!

I lager