Matematikpaketet

450.00 kr

Matematikpaketet innehåller fyra pedagogiska böcker inom ämnet matematik. Alla böcker innehåller en underhållande saga, frågor på slutet för att diskutera bokens innehåll tillsammans med barngruppen och sex matematiska aktiviteter för barnen att genomföra inom bokens fokusområde.

I matematikpaketet ingår följande böcker:

Mönstret – boken handlar om hur matematiska mönster är uppbyggda.

Snurrans hus – boken tar upp begreppet mätning på olika sätt.

Starka tillsammans – boken handlar om begreppet vikt och tar även upp problemlösning.

Floras paj – boken går igenom olika lägesord och hur man kan arbeta med dem.

Böckerna riktar sig till barn 3-6 år.