Snö och förskola


Snö, detta fenomen som är så fascinerande. Snö är fruset vatten, alltså is. Snöflingor består av iskristaller och dessa är ofta uppbyggda i sexkantiga former. Att en snökristall blir just sexkantig beror på egenskaper hos vattenmolekylen. Man kan tro att snökristaller är vattendroppar som har frusit men så är det faktiskt inte. Snökristaller byggs upp i molnet utifrån vattenmolekyler som direkt övergår från ånga till fast form. Snöflingor bildas genom att iskristaller klumpas ihop i molnet.

Snö är ett naturvetenskapligt fenomen som går att utforska på många olika sätt. Ibland är snön lätt och porös och det är hopplöst att försöka göra snöbollar och ibland är snön fuktig och mer kompakt vilket vi kallar för kramsnö som är idealiskt om man vill rulla sig en snögubbe.

I förskolan är snö oftast populärt bland barnen. De känner, smakar, kastar och häller. Barnen tränar begrepp som smälter, kallt, spår, rullar och flyger. Snö kan användas till att skapa fantastiska byggen, som en komponent i en rollek, testa hypoteser och som målarduk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *