Matematik i förskolan

Hjälp barnen att utveckla sina matematiska färdigheter på förskolan. Forskning visar att den viktigaste framgångsfaktorn att barn utvecklar matematiska färdigheter är den vuxnes engagemang. Pedagogerna behöver stimulera det matematiska lekandet på olika sätt. Detta kan vara lättare sagt än gjort, därför har vi på Små genier tagit fram fyra matematiska läromedel för att hjälpa er pedagoger att skapa dessa lekfulla tillfällen där barnen utmanas matematiskt. 

Floras paj

Floras paj tar upp det matematiska området läge och aktiviteterna i boken fokuserar på att barnen ska träna på olika lägesord. Det matematiska begreppet läge och dess innebörd är en av grundstenarna för att barnen ska kunna utveckla rumsuppfattning

Snurrans hus

Bedöma storlek och mäta är något barnen får möta på i boken Snurrans hus. Aktiviteterna är utformade så att barnen får träning i mätning och uppskattning. Att börja utveckla en förståelse för begreppet mätning och hur man mäter är en viktig erfarenhet i barnens utveckling.

Starka tillsammans

Ge barnen erfarenheter kring begreppet vikt. Är det bara stora saker som kan väga mycket? I aktiviteterna får barnen träna problemlösning, sortering och matematiska resonemang. Ett läromedel som hjälper barnen att reflektera och undersöka.

Mönstret

Naturen är logisk och uppbyggd på mönster. Att kunna hitta mönster och känna igen upprepning är grunden till det logiska tänkandet. I läromedlet finns många förslag på hur barnen kan utveckla detta på ett roligt sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *