1. Allmänt

Smagenier.se säljer varor med leverans inom Sverige.

Beställningar tas enbart emot via smagenier.se. Ni är alltid välkomna att kontakta vår kundservice om ni har frågor om er beställning.

Efter att ha beställt från smagenier.se förbinder ni er att bevaka er inkorg då all kommunikation rörande er beställning sker via mail.

Smagenier.se förbehåller sig rätten att stryka en beställning om särskilda skäl föreligger. Små genier reserverar sig för slutförsäljning, förseningar, tekniska problem, framflyttning av utgivningsdatum och felaktig artikelinformation.

Har ditt företag eller organisation ett avtal med Smagenier.se så gäller särskilda villkor enligt avtal.

2. Priser och betalning

Priserna på våra varor anges i svenska kronor exklusive moms. Vi följer Skatteverkets tabell för momssatser.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering. Priset som var aktuellt vid beställningstillfället är det som gäller oavsett om priset går upp eller ned efteråt.

3. Fraktsätt och speditörer

Vi erbjuder fri frakt på alla våra leveranser.

4. Försening

Vi gör vårt bästa för att leverera så fort som möjligt, men ibland kan förseningar uppstå. Vi garanterar därför inte leverans till en viss dag och reserverar oss alltid för förseningar. Vi reserverar oss rätten att avboka er beställning om det uppstår problematik med leveranser till oss eller problem med betalningen.

Vid oförutsedda händelser som ligger utanför vår kontroll, Force Majeure, (såsom krig, naturkatastrof, strejk, brand eller utebliven leverans från vår underleverantör) ansvarar Små genier inte för förseningarna.

5. Avbokning

Varor som finns att beställa är varor som finns i lager hos oss eller vår leverantör. Vi garanterar dock aldrig leverans till en viss dag och reserverar oss alltid för slutförsäljning. Tar en vara slut hos oss eller de leverantörer vi samarbetar med avbokas den från er beställning och levereras inte vid en senare tidpunkt. Vid avbokning skickas den informationen till er via mail.

6. Ångerrätt och retur

Företag och offentlig verksamhet omfattas inte av ånger- och returrätten. För avtalskunder gäller villkor för ångerrätt och retur utifrån respektive avtal.

Beställer du som privatperson har du 14 dagars ångerrätt (räknat från att du mottagit varan). Om du vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta, kontakta oss på kundservice@smagenier.se. Ångerrätten gäller inte defekta eller felaktiga varor då detta istället är en reklamation. Om varans kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner gäller ej ångerrätten. Du betalar själv för returen tillbaka. Bifoga en kopia på orderbekräftelsen eller liknande där ordernummer och kunduppgifter framgår. Saknas den informationen i paketet kan vi inte se att returen kommer från dig. Spara alltid kvitto och sändningsnummer som styrker returen tills dess att returen är mottagen av oss.

Returadress:
Små genier AB
Frejgatan 58
113 26 Stockholm

För att byta din vara mot en annan returnerar du enligt våra returvillkor och beställer sedan den vara du vill ha istället.

7. Ej uthämtade paket

För ej uthämtade brev eller paket debiterar vi er för våra kostnader för frakt, returfrakt, administration och hantering, för närvarande 149 kr.

8. Reklamation

När ni som kund hämtar ut eller tar emot er beställning ska ni omgående kontrollera att emballaget är helt och att innehållet är helt och fungerande. Reklamationsrätten omfattar endast ursprungliga fel och inte t.ex fel orsakade av normalt slitage. Reklamation sker via mail till kundservice@smagenier.se. Bifoga alltid bilder, information om när felet upptäcktes samt utförlig beskrivning av felet. Små genier förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp.

Reklamation till Små genier ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom tre år.

9. Tvist

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska avgöras i allmän domstol enligt svensk lag.

10. Personuppgifter

Det är viktigt för oss att ni som kund känner trygghet när ni handlar hos oss.

Om ni beställt åt en annan mottagare utan dennes vetskap kan vi komma att lämna ut företagets namn och/eller beställarens förnamn och efternamn för att mottagaren ska känna sig trygg i att hämta ut beställningen.

För frågor kring innebörden av ovanstående eller tillvägagångssätt vid reklamationer, transportskador eller annat, kontakta oss här.