På små genier står förskolan i centrum! Våra läromedel är särskilt utformande för just förskolan och alla dess barn, från de yngsta till de äldsta. Här skapar vi unika lärarhandledningar, bilderböcker och dokumentationshäften. Allt för att underlätta för pedagogernas planering och uppföljning samtidigt som barnen ställs inför kluriga och utmanande lärotillfällen.

Våra läromedel är framtagna av förskollärare med lång erfarenhet av praktiskt arbete inom förskolan och de följer den aktuella läroplan (lpfö18).

Vår filosofi är att underlätta för pedagogerna samtidigt som man bibehåller en hög undervisningskvalitet för barnen.

Läroplanen

Alla våra läromedel följer den aktuella läroplanen (Lpfö18).

Nära verkligheten

Skaparna av våra läromedel har lång praktisk erfarenhet av arbete i förskolan.

Inspirerande

Våra läromedel är fulla med inspiration och beskrivningar på olika aktiviteter.

Våra senaste inlägg