Täcker ”lärarhandledningen – de fyra elementen” alla mål i läroplanen?

Svar: Ja. Följer ni lärarhandledningens veckoschema och tips i inledningen täcker lärarhandledningen alla målen. Kom dock ihåg att läroplanen även innehåller riktlinjer om bl.a. dokumentation. Därför rekommenderar vi att ni använder lärarhandledningen tillsammans med de tillhörande dokumentationsböckerna.

Måste man använda de tillhörande dokumentationsböckerna tillsammans med lärarhandledningen – de fyra elementen?

Svar: Vi rekommenderar starkt att ni använder dessa tillsammans för en enklare planering och att på ett enkelt sätt uppfylla dokumentationskraven i läroplanen.

Kan man läsa bilderböckerna även fast man inte arbetar med de fyra elementen?

Svar: Ja. Sagorna om elementen är fristående och kan läsas närsomhelst. Att samtala om innehållet i böcker är språkutvecklande oavsett vilket tema ni arbetar med just nu.

Måste man arbeta med temat de fyra elementen ett helt läsår om man använder sig av lärarhandledningen?

Svar: Nej. Ni kan även använda lärarhandledningen som ett inspirationsmaterial och välja ut valda delar. Nedanför varje aktivitet står vilka mål ur läroplanen ni arbetar med under just den aktiviteten.