Author Archives: admin

Odla del 1

Nu är det början på mars och många längtar till vår. Ljuset, grönskan och varmare dagar står framför oss. När det kommer till odling så är det i hög tid att förbereda alla sina krukor som man ska använda för förkultivering. Under februari har det sparats på mjölkkartonger, barnen har fått hjälpa till att skölja […]

Älskade gran…

Granen är ett betydelsefullt träd, i många avseenden. När de flesta träd tappar sin grönska under vintern står granen där grön och ståtlig. En gran sägs symbolisera liv och hopp under den mörka årstiden. Granen har haft en stor betydelse i vår kultur. Förr så byggde man både hus, lador och möbler av gran. Ved […]

Fördjupa sig i bokens värld…

Att högläsning i förskolan är något bra, det är vi nog alla överens om. Forskning har visat på att barn som får delta i högläsning får ett ökat ordförråd och deras framtida läs- och skrivinlärning gynnas. Högläsning har alltså en betydande effekt på barns språkutveckling. Man kan fördjupa sin högläsning på olika sätt. Dels kan […]

Det är roligt med höst!

Hösten är en fantastisk årstid. Den är mysig, färgsprakande och naturen bjuder på ett av sina största skådespel. Allt förändras rakt framför näsan på oss. Helt plötsligt ligger löven, ekollon, kastanjer och annat kul på marken och bara väntar på att få utforskas. Plocka med er löv, kastanjer eller ekollon tillbaka till förskolan. Här får […]

Insektshotell

Hjälp våra pollinatörer att bo, skydda sig och lägga ägg genom att tillverka ett eget insektshotell. Insektshotell skapar en miljö som gynnar olika arter av insekter. Genom att erbjuda bostäder och skydd för bin, fjärilar, och andra nyttiga insekter gynnas den biologiska mångfalden och hjälper till att bevara värdefulla arter. Insektshotell ger också en möjlighet […]

Den fantastiska kotten…

Kottar växer i första hand på barrträd och att hitta kottar utomhus brukar vara enkelt. Många djur livnär sig på kottfrön under vintern, ekorren är ett exempel. Fröna på kotten sitter under varje ”fjäll”. Det finns många olika sorters kottar i olika storlekar. Allt ifrån endast någon centimeter till fyra decimeter och en kotte kan […]

Färglära i förskolan

Det finns många olika sätt att utforska färger på i förskolan, ett sätt är att använda sig av naturen. Här fick barnen först måla en äggkartong, en färg i varje fack. Sedan fick de gå ut och leta efter föremål i naturen som hade samma färg som äggkartongen. En aktivitet för att lyfta färger, få […]