Category Archives: Läromedel

Insektshotell

Hjälp våra pollinatörer att bo, skydda sig och lägga ägg genom att tillverka ett eget insektshotell. Insektshotell skapar en miljö som gynnar olika arter av insekter. Genom att erbjuda bostäder och skydd för bin, fjärilar, och andra nyttiga insekter gynnas den biologiska mångfalden och hjälper till att bevara värdefulla arter. Insektshotell ger också en möjlighet […]

Färglära i förskolan

Det finns många olika sätt att utforska färger på i förskolan, ett sätt är att använda sig av naturen. Här fick barnen först måla en äggkartong, en färg i varje fack. Sedan fick de gå ut och leta efter föremål i naturen som hade samma färg som äggkartongen. En aktivitet för att lyfta färger, få […]

Mönstret

Mönstret är ett matematiskt läromedel där barnen får ta del av en berättelse om hur matematiska mönster är uppbyggda. Genom att arbeta med mönster på förskolan kan vi lägga grunden för ett matematiskt tänkande vad gäller logik och resonemang. I boken hittar du aktiviteter som är framtagna för att barnen på ett roligt och lustfyllt […]

På spaning i skogen

Gå ut i naturen och upptäck allt som den har att erbjuda. Det finns så mycket att se, höra, smaka, dofta och känna på där ute. En upptäckt eller spaning kan leda till många tankar och reflektioner. Det kan även leda till en kreativ aktivitet. När barnen såg insekterna (eldlus) så väcktes många reflektioner och […]

Hösten

Hösten smyger sig på och vi kan följa naturens häftiga förändringar. Löven ändrar färg, svampar ploppar upp och småkrypen förbereder sig för vintern.  Olika djur och småkryp förbereder sig på olika sätt, ekorren samlar mat som ska räcka över hela vintern och nyckelpigorna kryper ner under löv och kvistar.  Årstidsväxlingar är ett av naturens alla […]

Snurrans hus

Ett läromedel som fokuserar på mätning och problemlösning. Snurrans hus innehåller en saga som handlar om de två kompisarna Vingis och Snurran. Tillsammans försöker de lösa problemet med att Snurans hus saknar dörr.  Sagan bjuder in barnen till samtal och med hjälp av de redan framtagna frågorna kan barnen träna på att resonera och reflektera […]

Digitalt mikroskop

Barnen erbjuds att studera blommorna de hade plockat med hjälp av ett digitalt verktyg. Det är väldigt fascinerande att se naturen på riktigt nära håll, med alla små detaljer som man annars inte lägger märke till.  Att erbjuda barnen ett digitalt mikroskop gör att de får chans att studera någonting utifrån flera ingångar.  Först får […]