Mönstret


Mönstret är ett matematiskt läromedel där barnen får ta del av en berättelse om hur matematiska mönster är uppbyggda. Genom att arbeta med mönster på förskolan kan vi lägga grunden för ett matematiskt tänkande vad gäller logik och resonemang. I boken hittar du aktiviteter som är framtagna för att barnen på ett roligt och lustfyllt sätt ska öva på att tänka logiskt, jämföra och förstå begreppet mönster. Läromedlet är även språkutvecklande då det förutom berättelsen innehåller frågor som barnen får reflektera och resonera kring.

Bilder från några av aktiviteterna i boken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *