Fördjupa sig i bokens värld…


Att högläsning i förskolan är något bra, det är vi nog alla överens om. Forskning har visat på att barn som får delta i högläsning får ett ökat ordförråd och deras framtida läs- och skrivinlärning gynnas. Högläsning har alltså en betydande effekt på barns språkutveckling.

Man kan fördjupa sin högläsning på olika sätt. Dels kan man samtala om texten man precis läst. Det gör att högläsningen blir ännu mer språkutvecklande när vi pratar om innehållet och bearbetar det. Man kan också ha ett samtal innan man läser en bok. Prata om omslaget och vad barnen tror att boken handlar om. Man kan också bläddra i boken innan och visa alla bilderna.

Ett sätt att fördjupa sin högläsning är att göra aktiviteter kopplade till boken. Här är några exempel:


Barnen på förskolan har tagit in is från deras gård. Isen har de lagt i en plastlåda och låtit stå inomhus under natten. Nästa dag på förskolan tar man fram lådan och ser att isen nu har blivit vatten. Alla barn känner på vattnet. Efter det här experimentet läste pedagogen boken ”Sagan om vattnet”. En faktabaserad bilderbok om vattnets kretslopp. Efter högläsningen samtalade barnen om bokens innehåll och drog liknelser till experimentet de precis hade gjort.


Barnen hade upplevt en storm där de bodde och sett många omkullblåsta träd både på vägen och i skogen. Pedagogen läste en faktabaserad bilderbok om luften ”Sagan om luften” för barnen. Boken tar upp hur luften ibland kan bli en storm. Efteråt tittade pedagogen och barnen på bilder de hade tagit på omkullblåsta träd.


Efter att ha läst boken ”Elefantens vän” fick barnen skapa karaktärerna ur historien med hjälp av färg, papptallrikar och sugrör. Dessa användes sedan till att spela upp historien. En pedagog läste boken på nytt medan barnen fick dramatisera det som hände.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *