Category Archives: Språkutveckling

Fördjupa sig i bokens värld…

Att högläsning i förskolan är något bra, det är vi nog alla överens om. Forskning har visat på att barn som får delta i högläsning får ett ökat ordförråd och deras framtida läs- och skrivinlärning gynnas. Högläsning har alltså en betydande effekt på barns språkutveckling. Man kan fördjupa sin högläsning på olika sätt. Dels kan […]

Det är roligt med höst!

Hösten är en fantastisk årstid. Den är mysig, färgsprakande och naturen bjuder på ett av sina största skådespel. Allt förändras rakt framför näsan på oss. Helt plötsligt ligger löven, ekollon, kastanjer och annat kul på marken och bara väntar på att få utforskas. Plocka med er löv, kastanjer eller ekollon tillbaka till förskolan. Här får […]

Insektshotell

Hjälp våra pollinatörer att bo, skydda sig och lägga ägg genom att tillverka ett eget insektshotell. Insektshotell skapar en miljö som gynnar olika arter av insekter. Genom att erbjuda bostäder och skydd för bin, fjärilar, och andra nyttiga insekter gynnas den biologiska mångfalden och hjälper till att bevara värdefulla arter. Insektshotell ger också en möjlighet […]

Färglära i förskolan

Det finns många olika sätt att utforska färger på i förskolan, ett sätt är att använda sig av naturen. Här fick barnen först måla en äggkartong, en färg i varje fack. Sedan fick de gå ut och leta efter föremål i naturen som hade samma färg som äggkartongen. En aktivitet för att lyfta färger, få […]

På spaning i skogen

Gå ut i naturen och upptäck allt som den har att erbjuda. Det finns så mycket att se, höra, smaka, dofta och känna på där ute. En upptäckt eller spaning kan leda till många tankar och reflektioner. Det kan även leda till en kreativ aktivitet. När barnen såg insekterna (eldlus) så väcktes många reflektioner och […]

Spår

När snön ligger alldeles nyfallen kan man om man har tur hitta spår. Här kan vi se ett spår efter en ekorre som troligtvis fortfarande samlar proviant till vintern.  Men vad innebär ett spår? Jo, så fort någon eller något rör sig så uppstår det ett spår. Det har på något sätt påverkat miljön, vare […]

Den pedagogiska sandlådan

Sandlådan är en fantastisk plats där barn får möjligheter att använda sin fantasi, utveckla språket och tänka matematiskt. Barnen provar på många olika tekniker när de gräver, skopar, bygger, krossar, krattar, fyller, vänder och bankar. Fantasin och föreställningsförmågan tränas när barnen intar olika roller eller när deras skapelser av sand blir kakor, tårtor, köttbullar eller […]