Utforskarkort

 

En nyhet hos oss är våra utforskarkort. På varje kort finns en aktivitet att göra utomhus och förslag på frågor för att få barnen att utforska. Våra aktivitetskort är utformade för att väcka barns nyfikenhet och upptäckarlust. De är lätta att ta med sig vid utevistelse, de tål en del väta och smuts i och med att de är inplastade och de passar alla åldrar på förskolan. 

Att vistas utomhus och få tillfälle att utforska sin omvärld är väldigt betydelsefullt för barnen. Forskning visar att vistelser i naturliga miljöer ökar välmåendet. Att få upptäcka och utforska naturen kan också bidra till att barnen bygger en relation till den, vilket på sin tur ger effekten att de kan komma att ta hand om naturen på ett bra sätt när de blir stora. Det är viktigt att barnen får möjlighet att vistas i utforskande miljöer och blir nyfikna av livet ute i naturen.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *