Den pedagogiska sandlådan


Sandlådan är en fantastisk plats där barn får möjligheter att använda sin fantasi, utveckla språket och tänka matematiskt. Barnen provar på många olika tekniker när de gräver, skopar, bygger, krossar, krattar, fyller, vänder och bankar.

Fantasin och föreställningsförmågan tränas när barnen intar olika roller eller när deras skapelser av sand blir kakor, tårtor, köttbullar eller äpplen. När vi pedagoger sitter med och hjälper barnen berätta om det de gör så berikas deras lek med språk. När barnen leker och kommunicerar med varandra så tränar barnen på sitt sociala samspel. Sandlådan blir en naturlig mötesplats där vi får gemensamma saker att leka och att samtala om.

När barnen fyller och tömmer får de med sig erfarenheter som kan hjälpa de att utveckla förståelse för vikt, volym och uppskattning. När barnen räknar hur många sandkakor de har gjort så tränas antalsuppfattning, när de sedan mosar några sandkakor kan förståelse för subtraktion utvecklas. Sandlådan är ett pedagogiskt verktyg där vi kan uppnå de flesta av målen i läroplanen. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *