Uppstart!


Höstterminen är igång med allt vad det innebär. Inskolningar, starta upp projekt, observationsfas, komma in i nya rutiner, kanske har man fått nya kollegor eller nya barn som man ska lära känna? Det finns mycket att göra vid terminsstart och mycket att tänka på. En sak som kan underlätta är att använda sig av praktiska lärarhandledningar. Då har man en grund att stå på i början och något att utgå ifrån vilket kan underlätta när man ska lära känna varandra, både barn och vuxna. Mycket kan hända under en sommar och gruppdynamiken kan se väldigt annorlunda ut från våren. Med hjälp och stöd från en lärarhandledning kan du snabbt komma igång med den planerade undervisningen.


Med färdiga planeringar som utgår från läroplanen behöver inte pedagogen komma på grundarbetet (uppfinna hjulet återigen) utan kan fokusera på själva aktiviteten och anpassa den på bästa sätt utifrån sin barngrupp. I vår lärarhandledning utgår de flesta aktiviteterna utifrån ett utforskande arbetssätt där det är barnens utforskande och intresse som styr aktiviteten.


Med de tillhörande dokumentationsböckerna följer du upp barnens lärande och förändrade kunnande. Till varje aktivitet som förekommer i lärarhandledningen finns en dokumentationsmall med stödfrågor för att underlätta själva dokumenterandet men också reflektionen.


En ettåring skiljer sig väldigt mycket från en femåring. Därför finns det tre åldersnivåer i våra lärarhandledningar som är anpassade efter barnens ålder. Nivå Liten (1-2 år) har ett grundutbud av aktiviteter som man repeterar och anpassar då små barn är i behov av mycket repetition. Nivå Mellan (2-4 år) Har en ny aktivitet varje vecka och sedan ett förslag på en återkommande aktivitet. Nivå Stor (4-6 år) har tre nya aktiviteter varje vecka som anpassas och modifieras efter barngruppen. Alla nivåer följer en röd tråd inom det övergripande temat och omsätter samtliga mål i läroplanen.

Vår ambition på Små genier är att ta fram läromedel som är anpassade efter barnen och pedagogerna på förskolan och ska vara lätta att använda. Många berättar om att användandet av läromedel och framförallt lärarhandledningar i ett arbetslag hjälper till att få en gemensam grund att stå på och bedriva högkvalitativ undervisning på förskolan. Både barn och pedagoger gynnas av det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *