Den fantastiska människan: Lilla paketet

950.00 kr

Ta med barnen på ett lärorikt och roligt läsår med temat den fantastiska människan! I denna handledning får du som pedagog ett underlag för att arbeta med hälsa, fysisk aktivitet och demokrati.

I lärarhandledningen får du en full planering med detaljrika beskrivningar på undervisningstillfällen, kopieringsmaterial och lekar – allt kopplat till samtliga mål i läroplanen!

De tre dokumentationsböckerna använder du tillsammans med lärarhandledningen för att på ett effektivt och roligt sätt dokumentera barnens utveckling och din verksamhet. Dokumentationsböckerna förekommer i tre olika nivåer. Vilken av dokumentationsböckerna du använder dig av beror på vilken nivå eller ålder din barngrupp befinner sig på.