Category Archives: Uncategorized

Matematik i förskolan

Hjälp barnen att utveckla sina matematiska färdigheter på förskolan. Forskning visar att den viktigaste framgångsfaktorn att barn utvecklar matematiska färdigheter är den vuxnes engagemang. Pedagogerna behöver stimulera det matematiska lekandet på olika sätt. Detta kan vara lättare sagt än gjort, därför har vi på Små genier tagit fram fyra matematiska läromedel för att hjälpa er […]

Boksamtal

Högläsning har enligt forskning flera goda effekter på språkutvecklingen. Barnen stärker inte bara sitt ordförråd utan det kan hjälpa dem att utveckla sin fantasi, talspråk och förmågan att uttrycka sina tankar. Genom att ha ett boksamtal skapas nyfikenhet kring den lästa texten. Under ett boksamtal får barnen möjlighet att lyssna, samtala och reflektera över bokens […]