Boksamtal

Högläsning har enligt forskning flera goda effekter på språkutvecklingen. Barnen stärker inte bara sitt ordförråd utan det kan hjälpa dem att utveckla sin fantasi, talspråk och förmågan att uttrycka sina tankar.

Genom att ha ett boksamtal skapas nyfikenhet kring den lästa texten. Under ett boksamtal får barnen möjlighet att lyssna, samtala och reflektera över bokens innehåll. Vilket i sin tur leder till att det blir lättare för barnen att förstå innehållet och ta till sig det. 

I alla våra bilderböcker finns det färdigställda frågor för att hålla ett boksamtal.har

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *