Snurrans hus

Ett läromedel som fokuserar på mätning och problemlösning. Snurrans hus innehåller en saga som handlar om de två kompisarna Vingis och Snurran. Tillsammans försöker de lösa problemet med att Snurans hus saknar dörr. 

Sagan bjuder in barnen till samtal och med hjälp av de redan framtagna frågorna kan barnen träna på att resonera och reflektera kring matematik. 

För att fördjupa sig ytterligare inom området mätning och uppskattning finns förslag på sex olika aktiviteter för barnen att genomföra . Kopieringsmaterialet som kan behövas till aktiviteterna finns att hämta kostnadsfritt här.

Snurrans hus passar barn från 3 år. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *