Den fantastiska människan: Lärarhandledningen

695.00 kr

En komplett planering för ett helt läsårs arbete på förskolan där samtliga mål från läroplanen inkluderas! Arbeta med temat ”Den fantastiska människan” där du och din barngrupp får uppleva allt från roliga lekar, utmanande aktiviteter och ett spännande utforskande!