Odling på förskolan

Vi människor har odlat i ca 12 000 år. Det är tack vare odlingen som vi blev bofasta. Odling är väldigt populärt bland oss människor och visst är det något speciellt med att se sitt lilla frö växa och bli något vackert eller ätbart.

Att odla på förskolan är en genomtänkt aktivitet som ger utrymme för samtal och upplevelser inom naturens kretslopp, återbruk och hållbarhet. Att plantera ger möjligheter att samtala om naturen på ett konkret sätt. Barnen får ta del av hur ett litet frö kan utvecklas och tillslut bli exempelvis en solros. Att omsorgsfullt sköta om sin plantering genom att vattna får barnen träning i omhändertagande, vilket på sin tur kan leda till en respekt mot naturen.

De får även en inblick i hur naturen fungerar och skapar sig en relation till den. 

Genom att samtala aktivt med barnen under processen blir aktiviteten språkutvecklande och barnen får chans att ta till sig nya begrepp om odling och naturen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *