Barns utforskande

Det har regnat hela natten. Parken är full av vattenpölar på olika ställen. Pedagogerna på förskolan har planerat att de ska observera hur barnen utforskar vattnet. Pedagogerna har valt att inte prata med barnen innan om regnet eller vattenpölarna. Barnen vet bara att de ska gå till parken för att leka. De har heller inte försett barnen med något särskilt material.

  • Vad gör barnen med vattnet?
  • Vilka ord använder barnen när de pratar om vattnet?

 

Ösa vatten

Under parkvistelsen såg pedagogerna att barnen blev nyfikna på vattenpölarna. De började genast att utforska dessa genom att hoppa, gå och känna.

Alla barn under någon gång under vistelsen försåg sig med spade och något form av kärl för att ösa upp vattnet. Ord som sades var: ”Mycket”, ”Slut”, ”Blöt”, ”Kallt” och ”Blä”.

När barnen öser vatten för att fylla olika kärl ser vi att de tränar motorik. Med tanke på deras ordval kan vi också konstatera att det blir en matematisk träning när de benämner ett fullt kärl som ”mycket” och tomt kärl som ”slut”. Vid ösandet får också barnen kontakt med vattnet via sina händer. De benämner då vattnet som ”kallt” och ”blöt”. För barnen blir det här tillfället en erfarenhet av vattnets egenskaper, men pedagogerna kunde också se att de har tidigare erfarenhet av vatten då de använder begreppet, ”blöt”. Via synen ser de att vattnet är grumligt och brunfärgat i kärlet. De säger då ”blä” vilket pedagogerna tolkar som att barnen tycker att vattnet är smutsigt och inte skulle smaka gott.

Pedagogerna kunde observera att under den här förmiddagen i parken så använde barnen olika sinnen i sitt utforskande, de utmanades motoriskt och de använde sina tidigare erfarenheter för att uttrycka sig kring vattnets egenskaper.

Den här aktiviteten är hämtad ur läromedelsserien ”De fyra elementen”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *