De fyra elementen

Läromedelsserien ”De fyra elementen” är skapad av förskollärare som har lång erfarenhet av att arbeta i förskolan. Den är skriven för att passa in på förskolor runt om i landet och är tänkt att kunna användas av hela arbetslaget, både förskollärare och barnskötare. I en verklighet där planeringstiden är knapp och barngrupperna oftast är större än vad man önskar så hoppas vi på Små genier att vår läromedelsserie kan hjälpa till att göra vardagen mer lustfylld. 

Lärarhandledningen är skriven som en grundplanering för ett läsår. Man börjar med vecka 1 där man får beskrivningar på 2-3 olika aktiviteter i veckan. Sedan arbetar man sig igenom veckorna fram till läsårets slut. Aktiviteterna varierar med allt från sagoläsning, samlingar utomhuslekar till skapande. Aktiviteterna varierar också med att vara vuxenstyrda, barnstyrda eller både och. Ibland förekommer fritt utforskande ibland mer ledande, men alla aktiviteter har ett tydligt syfte så som pedagog är du väl medveten om vad du erbjuder barnen.

Många känner stress över att dokumentera och går runt med en känsla av att antingen dokumentera för mycket eller för lite. Vi tog fram dessa dokumentationsböcker för att underlätta dokumentationen i förskolan. Med förtryckta dokumentionsmallar upplever många att det blir enklare att dokumentera. Anteckningsböckerna innehåller färdiga frågor att besvara kring de olika aktiviteterna, vilket hjälper pedagogerna i sitt reflektionsarbete.

Med våra bilderböcker om elementen hade vi som syfte att förmedla fakta till barnen på ett underhållande sätt. De olika elementen är huvudkaraktärerna i böckerna och som läsare får man följa karaktären och dess egenskaper. Många pedagoger önskar att de har mer tid till att kunna förbereda frågor kring litteraturen de läser för barnen. Vi valde därför att även inkludera färdigställda frågor för att man som pedagog enkelt ska kunna genomföra ett boksamtal. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *