Hållbar utveckling

295.00 kr

En lärarhandledning för förskolans pedagoger. I den här lärarhandledningen hittar du totalt 30 olika aktiviteter inom hållbar utveckling.

Aktiviteterna är uppdelade på tre åldersnivåer och det finns 10 aktiviteter per nivå.

De tre olika åldersnivåerna är:

Liten 1-2 år.

Mellan 2-4 år.

Stor 4-6 år.